PTSD

Wiadomym jest, że człowiek sam potrafi sobie poradzić ze stresem. Jednak zdarza się, że jest on na tyle silny lub długotrwały, że zwyczajny stres przeradza się w PTSD.

Czym jest PTSD?

PTSD – inaczej zespół stresu pourazowego – to zaburzenie, które najczęściej występuje u osób z traumatycznymi doświadczeniami lub przeżyciami. Mowa tutaj o sytuacjach takich jak: wojna, napaść osobista (w tym gwałt), poważny wypadek, atak terrorystyczny. Jednak, nie trzeba być uczestnikiem takiego wydarzenia, aby mieć PTSD.

Kto jest najbardziej narażony na doświadczenie PTSD?

Z badań wynika, że na PTSD dwukrotnie częściej cierpią kobiety niż mężczyźni. Wynika to z faktu, że z natury są bardziej wrażliwe i narażone na przemoc (w tym także tę domową). Zespół stresu pourazowego związany jest także z konkretnymi zawodami. Jest to np. praca w wojsku, straży pożarnej czy ratownictwie medycznym. Kierowcy zawodowi czy technicy kryminalni również są narażeni na PTSD, bo mogą być świadkami traumatycznych wydarzeń.

Jakie są typowe objawy PTSD?

Do najczęstszych objawów PTSD można zaliczyć:

  • flashbacki – nagłe traumatyczne wspomnienia z przeszłości, które są tak żywe, że osoba ich doświadczająca ma wrażenie, że to znowu się dzieje,
  • unikanie sytuacji, które mogą ponownie wywołać flashback – np. osoba, która była świadkiem (lub uczestnikiem) wypadku kolejowego może odczuwać lęk przed jazdą pociągiem,
  • amnezję – jest wtedy, gdy osoba nie pamięta traumatycznego wydarzenia ze swojego życia np. wypadku,
  • koszmary nocne, w których odtwarzane są wydarzenia z przeszłości,
  • niepokój i silny lęk,
  •  myśli lub próby samobójcze.

Reakcje na traumatyczne wydarzenia mogą być różne i pojawiają się bezpośrednio po przeżytej traumie lub dopiero po pewnym czasie.

Jak leczyć PTSD?

Zespół stresu pourazowego można skutecznie leczyć, nawet jeśli objawy są silne i występują przez dłuższy czas. Największą skuteczność leczenia potwierdza obecnie terapia poznawczo-behawioralna oraz metoda przetwarzania ruchów gałek ocznych. Równie często stosuje się terapię psychologiczną lub psychiatryczną. Podczaj takiej terapii przyjmuje się odpowiednio dobrane leki np. antydepresanty. Kluczową rolę w leczeniu PTSD odgrywa także wsparcie najbliższych oraz uczęszczanie na różnego rodzaju grupy wsparcia.

Jeśli mieszkasz w Szczecinie i terapia to sposób radzenia sobie z problemami, który chcesz wypróbować, skontaktuj się z nami.

Udostępnij: