Leczenie uzależnienia od narkotyków - m.in. dla pacjentów z województwa pomorskiego

Narkomania to jeden z najcięższych nałogów, który prowadzi do całkowitego wyniszczenia organizmu.  Wśród najpopularniejszych obecnie narkotyków w Polsce znajdują się:

 • marihuana,
 • haszysz,
 • heroina,
 • amfetamina,
 • metamfetaminy (w tym piko i ecstazy),
 • kokaina,
 • kleje i rozpuszczalniki,
 • grzyby halucynogenne,
 • mefedron,
 • pochodne piperazyny. 

Poza wymienionymi jest jeszcze wiele innych narkotyków, w tym leki. Mówimy o dwóch aspektach uzależnienia: uzależnieniu psychicznym i fizycznym. Niektóre środki uzależniają silniej psychicznie, np. marihuana, amfetamina i kokaina, inne równie silnie fizycznie, np. heroina i alkohol.

Terapia narkotykowa w województwie pomorskim w Ośrodku „Skrzydła”

Aby zatrzymać postępowanie nałogu, niezbędne jest podjęcie terapii narkotykowej. Nasz ośrodek leczenia uzależnień od narkotyków, proponuje skuteczną terapię narkotykową

Leczenie narkomanii prowadzimy zarówno indywidualnie jak i grupowo, głównie w formie zajęć terapeutycznych, które odbywają się od poniedziałku do soboty po około siedem godzin dziennie, niedziela w ośrodku jest dniem wolnym od zajęć. 

W leczeniu uzależnienia od narkomanii stosujemy metodę krótkoterminową, czterotygodniową, która jest wstępem do leczenia ambulatoryjnego. Leczenie uzależnień od narkotyków jest procesem złożonym i dla bezpieczeństwa pacjentów, uzależnienie od narkotyków leczymy przy współpracy z kadrą medyczną: lekarzami pierwszego kontaktu, lekarzem psychiatrą i wykwalifikowanymi pielęgniarkami. 

Leczenie narkomanii ma na celu poprawę jakości  życia, odstawienie substancji odurzającej i dążenie do całkowitej abstynencji.

Narkomania – z jakimi objawami warto zgłosić się na terapię do naszego ośrodka?

Objawy uzależnienia wskazujące na konieczność poddania się leczenia narkomanii (nie muszą wystąpić wszystkie, by mówić o uzależnieniu!):

 • silne poczucie pragnienia lub przymusu zażywania;
 • trudności z kontrolą ilości i czasu zażywania (wskazuje na to już dostrzeganie potrzeby kontrolowania);
 • negatywne skutki odstawiania substancji (cierpienie fizyczne i psychiczne) bądź unikanie tego przez ponowne branie narkotyku;
 • szkody dla zdrowia, życia społecznego bądź duchowego i dalsze używanie pomimo tego;
 • zmiana tolerancji (potrzeba zażycia większej niż wcześniej dawki dla uzyskania tego samego efektu);
 • koncentracja na narkotyku i zaniedbywanie innych sfer aktywności z powodu używania.

Ze względu na specyfikę problemu uzależnienia, najczęściej problem widoczny jest dla osób z otoczenia szybciej, niż dla osoby, której dotyczy. Niezatrzymana i nieleczona narkomania powoduje degradację społeczną i fizyczną aż do śmierci.

Leczenie uzależnienia od narkotyków prywatny ośrodek terapii Skrzydła Pomorskie

Potrzebujesz pomocy?

Jesteś gotowy na zerwanie z nałogiem i chcesz skorzystać z naszej terapii narkotykowej w województwie pomorskim?

Zadzwoń pod numer