Leczenie uzależnienia od narkotyków pomorskie

Narkomania to jeden z najcięższych nałogów, który prowadzi do całkowitego wyniszczenia organizmu.  Wśród najpopularniejszych obecnie narkotyków w Polsce znajdują się marihuana, haszysz, heroina, amfetamina, metamfetaminy (w tym piko i ecstazy), kokaina, kleje i rozpuszczalniki, grzyby halucynogenne, mefedron i pochodne piperazyny. Poza wymienionymi jest jeszcze wiele innych narkotyków, w tym leki. Mówimy o dwóch aspektach uzależnienia: uzależnieniu psychicznym i fizycznym. Niektóre środki uzależniają silniej psychicznie, np. marihuana, amfetamina i kokaina, inne równie silnie fizycznie, np. heroina i alkohol.

Aby zatrzymać postępowanie nałogu, niezbędne jest podjęcie terapii narkotykowej. Nasz ośrodek leczenia uzależnień od narkotyków, proponuje skuteczną terapię narkotykową. Leczenie narkomana, prowadzimy zarówno indywidualnie jak i grupowo. Leczenie narkomani to głównie zajęcia terapeutyczne, które odbywają się od poniedziałku do soboty po około siedem godzin dziennie, niedziela w ośrodku jest dniem wolnym od zajęć. Ośrodki uzależnień od narkotyków proponują różne modele leczenia, nasz ośrodek leczenia narkomanii stosuje metodę krótkoterminową, czterotygodniową, która jest wstępem do leczenia ambulatoryjnego. Leczenie uzależnień od narkotyków jest procesem złożonym i dla bezpieczeństwa pacjentów, uzależnienie od narkotyków leczymy przy współpracy z kadrą medyczną: lekarzami pierwszego kontaktu, lekarzem psychiatrą i wykwalifikowanymi pielęgniarkami. Leczenie narkomanii ma na celu poprawę jakości  życia, odstawienie substancji odurzającej i dążenie do całkowitej abstynencji.

Narkomania objawy

Objawy uzależnienia (nie muszą wystąpić wszystkie, by mówić o uzależnieniu!):

  • silne poczucie pragnienia lub przymusu zażywania,
  • trudności z kontrolą ilości i czasu zażywania (wskazuje na to już dostrzeganie potrzeby kontrolowania),
  • negatywne skutki odstawiania substancji (cierpienie fizyczne i psychiczne) bądź unikanie tego przez ponowne branie narkotyku,
  • szkody dla zdrowia, życia społecznego bądź duchowego i dalsze używanie pomimo tego,
  • zmiana tolerancji (potrzeba zażycia większej niż wcześniej dawki dla uzyskania tego samego efektu),
  • koncentracja na narkotyku i zaniedbywanie innych sfer aktywności z powodu używania.

Ze względu na specyfikę problemu uzależnienia, najczęściej problem widoczny jest dla osób z otoczenia szybciej, niż dla osoby, której dotyczy. Niezatrzymana i nieleczona narkomania powoduje degradację społeczną i fizyczną aż do śmierci.

Leczenie uzależnienia od narkotyków prywatny ośrodek terapii Skrzydła Pomorskie

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń pod numer