Leczenie uzależnienia od seksu pomorskie

Uzależnienie od seksu, inaczej seksoholizm, erotomania – należy do grupy uzależnień behawioralnych . Część środowisk medycznych i psychologicznych nie uznaje koncepcji seksoholizmu jako uzależnienia od seksu i miłości. Również Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób wersja 10 (ICD-10) nie zawiera opisu i numeru takiego zaburzenia. Dlatego też diagnoza seksoholizmu odbywa się np. na podstawie kryteriów dla uzależnień chemicznych. Każde zachowanie może być traktowane jako nadużywanie bądź uzależnienie jeśli charakteryzuje się

  • utratą kontroli
  • kontynuacją zachowań mimo znaczących szkodliwych następstw
  • obsesją lub nadmiernym zaabsorbowaniem

Rozstrzygającym kryterium jest zatem nie częstotliwość zachowania seksualnego, ale utrata kontroli nad zachowaniem oraz kontynuowanie zachowania mimo konsekwencji, jakie ponosi osoba i jego otoczenie w wyniku tych zachowań.

Jeśli:

  • czujesz, że utraciłeś kontrolę nad zachowaniami seksualnymi (czujesz, że ich liczba, zasięg i czas trwania niejednokrotnie przekraczają wyznaczane na początku ramy)
  • odczuwasz dotkliwe konsekwencje swoich zachowań, a mimo to niezwykle trudno jest ci się od nich powstrzymać (niektóre z konsekwencji to np. uczucia i myśli samobójcze; skrajna rozpacz; chwiejność emocjonalna; utrata szacunku do samego siebie; poczucie winy i wstydu; utrata kontaktu z rzeczywistością; choroby weneryczne; aborcje; obrażenia genitaliów, piersi, jąder; duże wahania wagi ciała; fizyczne wyczerpanie; zaburzenia snu; problemy zawodowe spowodowane twoimi romansami czy zrachowaniami seksualnymi; problemy rodzinne; rozwód; konsekwencje w sferze duchowej)
  • decydujesz się na zachowania seksualne na granicy ryzyka lub ryzykowne (z punktu widzenia utraty zdrowia czy bliskich relacji z innymi lub niezgodne z prawem)
  • podejmujesz uporczywe wysiłki lub odczuwasz chęć by ograniczyć lub zaprzestać niektórych ze swoich zachowań seksualnych
  • traktujesz zaabsorbowanie seksem jako sposób na sterowanie nastrojem i własnymi emocjami; fantazjowanie jako sposób radzenia sobie z trudnościami życiowymi; planowanie, szukanie sposobności, snucie intryg miłosnych, obsesje, fantazje jako przymusowe zachowania, z których czerpiesz energię, łagodzisz ból, zmniejszasz lęk, oznacza to, że potrzebujesz naszej pomocy,
Leczenie uzależnienia od seksu prywatny ośrodek terapii Skrzydła Pomorskie

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń pod numer