Leczenie uzależnień od dopalaczy pomorskie

Dopalacze to produkty zawierające substancje psychoaktywne nie znajdujące się na liście substancji zakazanych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Dopalacze wywołują u spożywającej je osoby efekt narkotyczny zbliżony do zdelegalizowanych substancji – producenci starają się jak najwierniej oddać działanie narkotyków.
Skład chemiczny dopalaczy ulega ciągłej zmianie w celu ominięcia zakazów antynarkotykowych. Wraz z wejściem ustawy zabraniającej obrotu konkretną substancją psychoaktywną producenci zamieniają ją na jej analog, czyli substancję, która ma bardzo podobne działanie, a jeszcze nie została zakazana.

Dopalacze stają się nowym bardzo niebezpiecznym zagrożeniem prowadzącym do uzależnienia. Leczenie uzależnienia od dopalaczy jest procesem niezwykle trudnym i złożonym. Środki psychoaktywne są stosunkowo łatwo dostępne i stanowią ogromne zagrożenie, szczególnie dla ludzi bardzo młodych. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych musi być bardzo wnikliwie zdiagnozowane, tak aby metoda leczenia była dostosowana do przyjmowanej substancji, czasu przyjmowania środków psychoaktywnych i kondycji uzależnionego.

Objawy uzależnienia od dopalaczy to:

  • bóle głowy
  • nudności, wymioty
  • stany lękowe
  • bezsenność
  • drgawki
  • depresja
  • duszności
  • urojenia
  • napady agresji.

Uzależnienie od dopalaczy wymaga długotrwałego leczenia, dlatego też zalecamy pobyt w naszym ośrodku przez minimum cztery tygodnie, a następnie leczenie ambulatoryjne.

Leczenie uzależnienia od narkotyków prywatny ośrodek terapii Skrzydła Pomorskie

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń pod numer