Nowość! Terapia dla kierowców

Psychoterapia dla osób które utraciły prawo jazdy w wyniku prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu/substancji psychoaktywnej i mają sądowy nakaz realizacji podstawowej terapii uzależnień.

Zajęcia z psychoedukacji prowadzone są przez specjalistów terapii uzależnień i biegłego sądowego w zakresie uzależnień.

Celem tych zajęć jest:
  • wyeliminowanie ryzyka prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu
  • dostarczenie wiedzy na temat wpływu alkoholu i środków psychoaktywnych na organizm człowieka w kontekście prowadzenia pojazdów mechanicznych
  • dostarczenie wiedzy na temat przepisów prawnych a skutków prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu
  • zapoznanie uczestników z danymi statystycznymi w świetle ruchu drogowego z powodu nietrzeźwości kierowców
  • nabycie umiejętności przeliczania spożytego alkoholu na promile alkoholu we krwi,
  • analiza ryzykownych zachowań w ruchu drogowym i w życiu
Wystawiamy konieczne zaświadczenia dla Instytucji Sądowych, Prokuratury i Policji.

Utraciłeś prawo jazdy i chcesz je odzyskać?

Zadzwoń pod numer