Specjalistka psychoterapii uzależnień

Anna Bajgot

Manager ośrodka

Manager ośrodka z osobistym doświadczeniem w walce z uzależnieniem od alkoholu. Absolwentka politechniki z wieloletnim doświadczeniem korporacyjnym. Posiadająca szeroką wiedzę z zakresu motywacji, komunikacji, zarządzania i kontaktów interpersonalnych. Obecnie studentka zarządzania podmiotami leczniczymi. Terapeuta uzależnień w trakcie certyfikacji.