Uzależnienia wśród młodych ludzi

Według badań duży odsetek młodych ludzi podejmuje decyzję o rozpoczęciu używania substancji psychoaktywnych przed ukończeniem 18 roku życia, a więc w okresie, kiedy starają się już dowiedzieć więcej o życiu, związkach i wpływach, jakie wywierają na wszystkich. Obniżył się także próg rozpoczęcia zażywania większości narkotyków.

Ośrodki leczenia uzależnień, które koncentrują się na leczeniu młodzieży, nie tylko oferują różne rodzaje leczenia uzależnień, ale mają także kwalifikacje do leczenia uzależnień behawioralnych, takich jak uzależnienia od seksu, sieci, alkoholu czy jedzenia.

Dlaczego młodzi ludzie wpadają w nałogi?

Na mniejsze prawdopodobieństwo używania narkotyków i alkoholu mają wpływ rówieśnicy. Rodzice częściej sprawują kontrolę nad nastolatkami i rzadziej udzielają wsparcia emocjonalnego swoim nastolatkom, dlatego nastolatki są bardziej narażone na emocjonalną separację od rodziców. Natomiast ich przyjaciele częściej zapewniają wsparcie emocjonalne. To środowisko może dostarczać więcej norm dla używania alkoholu.

Jaka jest rola rodzica?

Aby nastolatek mógł trzymać się z dala od narkotyków, ważne jest, aby rodzice i ich dzieci pozostawali w zdrowych relacjach. Ważne jest zbudowanie zaufania między rodzicami a dzieckiem – jest to niezwykle ważne. Leczenie jakiegokolwiek uzależnienia wymaga wsparcia emocjonalnego dla dziecka, przedstawienia mu uczciwej perspektywy i cierpliwości, a także sugestii dotyczących leczenia w ośrodku.

Rozpoznawanie objawów

Objawy, które świadczą o tym, że Twoje dziecko może być uzależnione i musi udać się do ośrodka leczenia uzależnień.

  • Młody człowiek ma problemy z nastrojem – wykazuje drażliwość i agresję, które wpływają na jego zdolność do nawiązywania lub utrzymywania relacji z innymi.
  • Może izolować się od rodziny.
  • Często odgradza się od domu.
  • Uwielbia jeść i wydaje się mieć duży apetyt.
  • Śpi o różnych porach w ciągu dnia.
  • Jego oczy mogą być przekrwione lub źrenice mogą być rozszerzone.
  • W nieregularnych odstępach czasu cierpi na bezsenność.
  • Chociaż lubi mieć przyjaciół i spędzać z nimi czas, trzyma towarzystwo w tajemnicy.
  • Kiedy jest w domu, w jego pokoju przez kilka godzin może unosić się dziwny zapach, a on sam może mieć nowych przyjaciół, o których nie mówi.

Gdy zauważysz takie sytuacje, staraj się nie denerwować. Jeśli Twoje dziecko uzależniło się od narkotyków lub alkoholu, skontaktuj się z ośrodkiem terapii uzależnień, który specjalizuje się w leczeniu nałogów wśród młodych ludzi. Tam problem zostanie zdiagnozowany oraz ustalony zostanie odpowiedni program leczenia.

➝ Poznaj szczegóły pomocy, udzielanej w ramach naszych terapii uzależnień dla pacjentów z Kołobrzegu

Udostępnij: