Uzależnienie to bardzo poważna choroba, która zazwyczaj uniemożliwia normalne funkcjonowanie, a jej skutki mogą być katastrofalne zarówno dla samego chorego, jak i osób z jego najbliższego otoczenia. Jednocześnie często nie jest możliwe do zwalczenia samodzielnie bez profesjonalnej pomocy, a zlekceważenie pierwszych objawów może doprowadzić do szybkiego rozwoju tej choroby, co znacząco utrudni leczenie i wydłuży czas potrzebny na terapię. 

Jeśli więc widzimy u kogoś objawy uzależnienia i sygnały, które świadczą o tym, że potrzebuje on pomocy, warto zwrócić się do naszego ośrodka leczenia uzależnień dla mieszkańców Sopotu, w celu przeprowadzenia szczegółowej diagnostyki i podjęcia indywidualnie dopasowanej terapii.

Oferta naszego ośrodka leczenia uzależnień "Skrzydła" – Sopot

Nasz ośrodek terapii uzależnień to prywatna i w pełni profesjonalna palcówka terapeutyczna, której głównym zadaniem jest pomaganie wszystkim osobom zmagającym się z różnego rodzaju uzależnieniami. Zajmujemy się:

Siedziba naszego ośrodka znajduje się w miejscowości Rzepnica, w województwie pomorskim, jednak nasza oferta skierowana jest do osób z Sopotu oraz z innych regionów Polski. 

Realizujemy specjalistyczną diagnostykę uzależnień i planujemy od podstaw plan leczenia dostosowany do danej osoby, jej stanu zdrowia psychicznego, fizycznego, stopnia zaawansowania uzależnienia oraz innych ważnych czynników.

Ośrodek leczenia alkoholizmu pomorskie

Kto i kiedy powinien zwrócić się do nas o pomoc?

Uzależnienie to bardzo poważny problem, który sam niestety nie minie, a próba zerwania z uzależnieniem na własną rękę zazwyczaj nie przynosi zadowalających efektów. Z tego też względu konieczne w walce z uzależnieniem jest korzystanie z pomocy profesjonalistów, którzy doskonale wiedzą, jak uporać się z tym problemem i przywrócić daną osobę do funkcjonowania w normalnym świecie pozbawionym używek i nałogowego zachowania.

Kluczową rolę w procesie leczenia odgrywa oczywiście czas. Im szybciej wdrożymy terapię, tym będzie ona skuteczniejsza i tym czas potrzebny na wyleczenie danej osoby będzie krótszy. Nie warto więc zwlekać z podjęciem decyzji o rozpoczęciu leczenia, ponieważ może działać to na niekorzyść osoby uzależnionej.

Dlaczego warto wybrać nasz ośrodek terapii uzależnień?

Osoby z Sopotu szukające sprawdzonego ośrodka leczącego różnego rodzaju uzależnienia, powinny zwrócić uwagę na ofertę naszej palcówki. To właśnie u nas każdy może liczyć na zrozumienie i profesjonalną pomoc na różnych etapach terapii, a nawet po jej zakończeniuZachęcamy więc do kontaktu i skorzystania ze wsparcia, które może być początkiem nowego życia, bez uzależnienia.

Jak wygląda diagnostyka uzależnień w naszym ośrodku?

Diagnostyka to pierwszy i podstawowy etap leczenia uzależnień. Podczas diagnozowania pacjenta z Sopotu przeprowadzany jest z nim dokładny wywiad, a także analizowane są wszelkie wyniki badań zleconych wcześniej przez lekarza. Dzięki temu można nie tylko określić dokładny stan zdrowia fizycznego i psychicznego danej osoby skierowanej na leczenie, ale także na podstawie zebranych informacji zaplanować odpowiednie leczenie. 

W konsekwencji terapia uzależnień może przebiegać znacznie sprawniej, a jej efekty będą widoczne wcześniej i dana osoba szybciej upora się z nałogiem. Uzależnieni z Sopotu, przychodzący do naszego ośrodka, są poddawani szczegółowej diagnostyce przez specjalistów, dzięki czemu mamy gwarancję, że uzyskane w wyniku tego procesu informacje są zgodnie z rzeczywistością i cenne z terapeutycznego punktu widzenia.

Zapisz się na terapię uzależnień dla mieszkańców Sopotu

Zadzwoń pod numer:

Jak przebiega profesjonalna terapia uzależnień dla osób z Sopotu?

Terapie uzależnień realizowane w naszym ośrodku, mogą się nieco różnić w zależności od danego przypadku. Wpływ na to mają takie kwestie, jak:

  • rodzaj uzależnienia,
  • stopień jego zaawansowania,
  • indywidualne potrzeby i wymagania osoby uzależnionej. 

W przypadku alkoholizmu, narkomani lub innych uzależnień, których przyczyną jest jakaś substancja odurzająca lub psychoaktywna, pierwszym etapem leczenia jest zazwyczaj detoks

Kolejne etapy leczenia stanowią spotkania terapeutyczne ze specjalistami, organizowane zarówno indywidualnie, jak i grupowo, a także spotkania z osobami, które były uzależnione, ale udało im się uporać z tym problemem. Terapia uczy również dostrzegać to, w jaki sposób uzależnienie działa na organizm, jak budować swoją silną wolę i jak funkcjonować w życiu codziennym po opuszczeniu ośrodka, aby nie powrócić do uzależnienia.