Suchy alkoholik

Wyjście z uzależnienia wymaga kompleksowego podejścia ze strony nałogowca. Samo zaprzestanie picia jest dopiero początkiem walki o lepsze życie. Niezbędna jest także kompleksowa terapia, która pozwoli zrozumieć mechanizm uzależnienia, dotrzeć do przyczyn sięgnięcia po alkohol i przede wszystkim dostarczy wiedzy na temat radzenia sobie z przeciwnościami.

Kim jest suchy alkoholik?

Alkoholizm to przewlekła choroba, która obarczona jest ryzykiem nawrotów. Skuteczne wyjście z nałogu wymaga kompleksowej terapii, obejmującej wszystkie sfery życia osoby uzależnionej. W sytuacji, kiedy nałogowiec nie przepracował swych uczuć, zachowań czy postaw, wówczas określa się go mianem suchego alkoholika.

Suchy alkoholik – definicja

Suchy alkoholik to określenie dotyczące osoby uzależnionej, która zaprzestała spożywania alkoholu i zachowuje abstynencję. Jednak zmianie nie uległy jej nawyki, postawy czy zachowania, nieodzownie związane z okresem aktywnej konsumpcji trunków procentowych. Dotyczy również tych, którzy nie przepracowali swych uczuć względem swego nałogu czy otoczenia (relacje z rodziną, znajomymi, społeczeństwem z okresu uzależnienia).

Suchy alkoholik nie zmienił sposobu swego myślenia, przez co nie wypracował metod radzenia sobie z trudnymi czy problematycznymi sytuacjami.

Jakie są objawy i typowe zachowanie suchego alkoholika?

Z racji nieprzepracowania wszystkich aspektów swego nałogu, suchy alkoholik mierzy się z wieloma wyzwaniami. Jednym z nich są uciążliwe symptomy, które towarzyszą mu codziennie lub cyklicznie.

Suchy alkoholik – objawy

Mózg nałogowca jest nastawiony na systematyczne dostarczanie używki. W ten sposób podnosi się poziom dopaminy. W chwili trwałego zaprzestania picia do mózgu nie docierają utarte schematy związane z alkoholizmem. Innymi słowy, osoba, która zaniechała spożywania alkoholu, nie dostarcza do mózgu substancji odpowiadającej za wzrost dopaminy. Konieczne jest zatem zastąpienie tego procesu inną czynnością, dostarczającą pozytywnych wrażeń i emocji. Suchy alkoholik tego nie potrafi, gdyż nie wypracował w sobie takich zachowań. Stąd też na co dzień zmaga się z wewnętrzną złością, stresem, gniewem czy frustracją, spowodowaną działaniem mózgu, który dopomina się używki. 

 

Suchy alkoholik – zachowanie

Wyżej wymieniony mechanizm działania mózgu i braku zamienników, które podniosłyby poziom dopaminy, wiąże się również z określonymi zachowaniami. Nagromadzenie negatywnych emocji czy ciągła walka, aby nie sięgnąć po alkohol, przekłada się negatywnie na stan psychiczny. Zatem, jak zachowuje się suchy alkoholik?

Suchego alkoholika cechuje przede wszystkim:

Niestabilność emocjonalna

Zmienność nastrojów, czasami wręcz gwałtowna, jest cechą charakterystyczną dla suchego alkoholika. Niemal natychmiast potrafi on przejść ze stanu euforii do stanu depresyjnego. Dodatkowo źle znosi krytykę i często reaguje nieadekwatnie do danej sytuacji.

Uciekanie od problemów i zaprzeczenie

Suchy alkoholik często unika konfrontacji z trudnymi sytuacjami. Stara się uciekać od przeciwności losu lub wypiera piętrzące się problemy. Nie szuka on pomocy czy rozwiązania, często tłumiąc emocje w sobie, co tylko zwiększa jego frustrację.

Brak wdrażania zmian w swoim codziennym życiu

U suchego alkoholika walka z alkoholizmem oznacza zaprzestanie picia, nic więcej. „Nie piję, więc wyszedłem z nałogu”. Niestety samo zaprzestanie spożywania alkoholu to za mało by wyjść z uzależnienia. Konieczny jest zatem rozwój osobisty, poszukiwanie pasji, hobby czy nowych zainteresowań tak, aby wypełnić czas i pustkę po trunkach procentowych. Suchy alkoholik nie dąży do samorozwoju czy poszukiwania nowych pozytywnych zajęć. Zaprzestaje wszelkich czynności na zakończeniu picia.

Suchy alkoholik – zachowanie w stosunku do żony i rodziny

Suchy alkoholik ma tendencję do kontrolowania zachowań swojej rodziny. Często podejmuje decyzje za nich, ograniczając tym samym prawo do decydowania o własnym życiu. Tego typu przejawy odnoszą się głównie do żony/partnerki oraz dzieci.

Suchy alkoholik a uczucia

Suchy alkoholik często przenosi swoje obsesyjne zachowania na inne aspekty swojego życia. Sprawia to, że ryzyko powrotu do picia jest znacznie większe w przeciwieństwie do osoby, która odbyła kompleksową terapię. Dodatkowo mogą wystąpić również inne uzależnienia.

Jak można wspierać suchego alkoholika w jego drodze do trzeźwości?

Suchy alkoholik i zachowanie, które mocno odczuwane jest przez najbliższych, z czasem mogą stać się nie do zniesienia. Samo zaprzestanie picia nie rozwiązuje problemu. Konieczna jest kompleksowa terapia, która pozwoli dotrzeć do podłoża, warunkujące uzależnienie.

W większości przypadków jednym z czynników popadnięcia w nałóg było nieradzenie sobie z uczuciami. Problem ten występuje również u suchych alkoholików. Chcąc wyjść z nałogu i być trzeźwym, niezbędne jest przepracowanie wszystkich negatywnych odczuć czy sytuacji. Terapia pozwala wdrożyć realne zmiany w życiu codziennym, dzięki czemu psychika niepijącego alkoholika zostaje wzmocniona. Przekłada się to na duże korzyści w życiu codziennym. Mowa tutaj m.in. o nabyciu umiejętności reagowania i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Odnalezienie sensu życia na nowo i bieżące rozwiazywanie problemów, pozwala w pełni kontrolować swoje życie i zachowanie. Jednak, aby to osiągnąć, konieczne jest kompleksowe leczenie uzależnień.

Chcesz przestać pić i zerwać z dawnymi schematami?

Aby wyjść z nałogu często niezbędne jest wsparcie ekspertów, pomagających w naszym ośrodku pacjentom z Częstochowy, którzy już zdecydowali się na terapię uzależnień.

Każde wyjście z nałogu wymaga specjalistycznej pomocy, ukierunkowanej na kompleksowe podejście do problemu. Terapia jest najważniejszym krokiem w walce o lepsze życie. To nie tylko pobyt w ośrodku, ale także wsparcie po zakończeniu leczenia. Dla osoby uzależnionej jest to niezwykle ważne, gdyż pozwala uporać się z przeciwnościami i uniknąć nawrotów.

Udostępnij: