Co prowadzi do uzależnienia od alkoholu?

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą przewlekłą z szansą na wyzdrowienie. Chęć wyleczenia się z nałogu powinna być zawsze podejmowana przez osobę uzależnioną.

Czynniki biologiczne a uzależnienie od alkoholu

Istnieją pewne czynniki ryzyka, które odgrywają ważną rolę w rozwoju alkoholizmu.

Badania pokazują, że średnio 1 na 5 osób ma genetyczne predyspozycje do uzależnienia się od substancji psychoaktywnych. Niektórzy badacze uważają, że przyczyną tej wrodzonej skłonności jest obecność określonych genów. Nie ma jeszcze skutecznej terapii, która mogłaby pomóc osobom genetycznie predysponowanym do uzależnienia od jakiejkolwiek substancji. Nie wiemy jeszcze, które osoby mogą uniknąć uzależnienia od alkoholu, a które, jeśli przestaną go spożywać, doświadczą poważnych problemów związanych ze zdrowiem fizycznym i psychicznym.

Do biologicznych uwarunkowań lub czynników związanych z uzależnieniem od alkoholu należą:

  • osłabiona tolerancja na alkohol,
  • złe samopoczucie: uczucie zniechęcenia, poczucie winy,
  • Wymioty.

Powstrzymywanie się od picia alkoholu jest ważne w okresie rozwoju alkoholizmu; najważniejsze jest zrozumienie tzw. progu kaca i tego, jak różni się on u osób nadużywających alkoholu od osób nie nadużywających alkoholu, które tylko piją.

Istnieje grupa osób, które nie są w stanie zetknąć się z działaniem alkoholu bez problemów ze smakiem, światłowstrętem, nudnościami i wymiotami. Są też tacy, którzy muszą spożywać duże ilości alkoholu, aby doświadczyć tych samych efektów, co w końcu prowadzi ich do umiarkowanego alkoholizmu.

Czynniki psychiczne a alkoholizm

Jednym z efektów spożywania alkoholu jest poprawa samopoczucia, łagodzenie napięcia i zapominanie o problemach.

Można wyróżnić dwie grupy ludzi, które spożywają alkohol:

  1. Osoby, które charakteryzują się ogólnie pogodnym nastawieniem do życia.
  2. 2Osoby, które charakteryzują się bardziej pesymistycznym nastawieniem, dodatkowo te osoby wykazują większą skłonność do nadkonsumpcji alkoholu.

Skutki spożywania alkoholu mogą być różne. Niektórzy ludzie poczują się lepiej, inni nie zauważą poprawy nastroju. Jedni się odurzą, a dla innych nie będzie to miało znaczenia.

Czynniki społeczne

Czynnikiem społecznym może być „wpływ środowiska na styl życia” danej osoby, mający wpływ na jej przyszłość.

Alkohol jest w Polsce zwyczajem kulturowym, a szczególne miejsce zajmuje podczas uroczystości rodzinnych i świątecznych.

Wszystkie powyższe czynniki nie powodują, że dana osoba staje się alkoholikiem. Jednak bez odpowiedniego leczenia alkohol spożywany w dużych ilościach powoduje problemy. Aby jednak u kogoś rozwinęły się problemy psychologiczne związane z alkoholizmem, musi on w sposób nałogowy zażywać alkohol i rozwinąć zależność psychiczną, która jest charakterystyczna dla alkoholizmu.

Osoby, które wychowały się w rodzinie alkoholowej, są bardziej podatne na alkoholizm niż na inne zaburzenia związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych.

Zmiany w mózgu, które zmniejszają ryzyko uzależnienia

Nałogowe picie alkoholu w młodym wieku może być poważnym problemem. Jeśli ktoś zaczyna intensywne picie w wieku 20 lat, osoba ta prawdopodobnie będzie uzależniona od alkoholu do końca życia.

Jedynym sposobem zmniejszenia ryzyka uzależnienia się od alkoholu jest powstrzymanie się od spożywania dużych ilości napojów i stałych, niewielkich ilości przez dłuższy czas. Ten schemat zawiera jeszcze mniejsze ryzyko, jeśli osoba pije alkohol tylko okazjonalnie i w małych ilościach.

Gdzie zgłosić się po pomoc w walce z alkoholizmem?

Nasz ośrodek oferuje skuteczną terapię leczenia uzależnienia od alkoholu dla osób z Katowic i innych miast Polski. Program leczenia dopasowany jest indywidualnie do każdego pacjenta i jest wdrażany poprzez zajęcia indywidualne i grupowe.

Czujesz, że potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas!

Zadzwoń pod numer:
+48 530 333 303

lub napisz na:
kontakt@terapiaskrzydla.pl

Udostępnij: